Възстановяване на БАНИ през 2004 г.

Възстановяване на БАНИ през 2004 г.

Възстановяване на БАНИ през 2004 г.

През 2004 г. България водеше преговори за влизане в ЕС. Предстоящото и членство в ЕС изискваше да се пристъпи към реорганизиране на неунивериситетските научни институции в граждански сдружения по примера на Академиите в страните членки на ЕС. Това извика на живот идеята предложена от проф. д-р Григор Велев да се създаде инициативен комитет за възстановяване на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) като гражданска (неправителствена) научна организация закрита през 1947 г. в резултат на репресии на тоталитарния режим. В инициативния комитет се включиха: проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Димитър Гоцев, доц. д-р Емил Александров, проф. д-р Карю Карев, журналистът д-р Илия Илиев.

Комитетът считаше за свой дълг: :
  • да разкрие историческата истина за несправедливото и незаконно закриване на БАНИ като неправителствена организация и да порицае репресиите срещу нейните членове по време на тоталитарния режим.
  • да възстанови БАНИ като гражданска организация, която да се превърне в „Асоциация на учените от българските университети" и своеобразен „клуб на българския научен и културен елит".