БАНИ - Mеждународни прояви

Mеждународни проявиБългарски медицински форум

Председател – акад. проф. д-р Добрин Свинаров
Секретар -

Български исторически форум

Председател – акад. проф. д-р Пламен Павлов
Секретар – доп. член Стоян Райчевски

Български литературен форум

Председател – акад. Йордан Каменов
Секретар – доп. член д-р Кирил Милчев

Български граждански форум

Председател – акад. проф. д-р Петко Тодоров
Секретар – акад. проф. д-р Лилия Райчева

Български правен форум

Председател – доп. член проф. д-р Мария Славова
Секретар

Български журналистически форум

Председател – доп. член Валентин Стамов
Секретар