БАНИ - Виртуална библиотека

Виртуална библиотекаПроф. доктор Лилия Райчева Тодорова-Коларова, академик

Прочети още...

Проф. Климент Благоев Хаджов, д.т.н., академик

Прочети още...

Проф. Григор Петров Велев дм, дмн, академик

Прочети още...

Проф. доктор Витан Даков Влахов, дм, дмн, академик

Прочети още...

Проф. Георги Фотев, дфн, академик

Прочети още...

Проф. доктор Добринка Пейчева, академик

Прочети още...

Проф. доктор Захарий Александров Кръстев, дм, дмн, академик

Прочети още...

Проф. доктор Надка Бояджиева, дм, дмн, академик

Прочети още...

Академик Стоян Райчевски

Прочети още...

Проф. доктор Филип Куманов, дм, дмн, академик

Прочети още...