БАНИ - Национални академични учебни центрове

Национални академични учебни центровеНаучен академичен учебен център (НАУЦ)

Управител – акад. проф. д-р Радка Аргирова
Ректор – доп. член доц. д-р Радослав Радев

Научен академичен учебен център за подготовка на ръководни кадри (НАУЦПРК)

Управител – акад. д-р Маргарита Каменова
Ректор – акад. проф. д-р Крум Крумов