БАНИ - Отчет за дейността

Отчет за дейносттаГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2021 г.

Прочети още: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2021 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

Прочети още: ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2019 г.

Прочети още: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2018 Г.

Прочети още: ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2018 Г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 2016 г.

Прочети още: ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 2016 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 г.

Прочети още: ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2012-2016 г.