БАНИ - "Медальонът" - Галина Златарева

"Медальонът" - Галина Златарева

"Медальонът" - Галина Златарева

Галина Златарева е родена през 1954 г. и по тази причина е от поколението хора, за които през 1989 г. всички бариери, похлупаци и табута се вдигнаха, когато бяха в разцвета на своите сили и предприемачески дух.

Завършила е Българска филология в Софийски университет "Климент Охридски" с отличен успех и специализиран интерес към старобългарската литература. Съдбата ù можеше да кривне към изследователска работа, анализиране и превеждане на стари ръкописи от първите български книжовници, но динамичната ù натура я тегли към съвременността. Въпреки че направените от нея стихотворни преводи от старобългарски на "Азбучната молитва" и "Проглас към евангелието" са признати от специалистите за най-добрите, нея я тегли към динамиката на настоящето и тя търси мястото си в днешния литературен живот. Публикува разкази и фейлетони в най-многотиражни вестници и списания, пише книги за деца и юноши.

Романът "Медальонът", за написването на който отделя две години, е първата ù мащабна творба. Солидният пласт от документални изследвания, върху който е изградено сюжетното действие, е първата предпоставка на него да се погледне с необходимото внимание. Но когато човек се зачете в страниците му, забравя за понятия като "нучност", "изследвания", "прецизен синхрон с установените факти", защото миналото буквално оживява в образи и събития, пълнокръвни и истински, които потапят читателя в себе си. Те до такава степен могат да бъдат усетени и съпреживени, че оставят всекиго с усещането, че сам е преживял това, което е разказано в романа.

"Медальонът" е роман, за какъвто душите ни бяха зажаднели.

Виж корицата