БАНИ - 18-и национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев“

18-и национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев“

18-и национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев“

Честване на 25 години от създаването на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на сдружението
Навършват се 25 години от основаването на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. През тези години сдружението се утвърди като водеща у нас неправителствена организация по проблемите на превенцията на болестното свръхтегло и свързаните с него обменни и сърдечно-съдови заболявания.

От 1996г. сдружението е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването (IASO), а от 1998г. – член на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO). Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания е една от 23 държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването през 1999г.

През годините Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания организира регулярно научно и научно-популярни прояви, национални и международни симпозиуми и конгреси. През 2010г. сдружението бе една от асоциациите, които участваха в учредяването на „Европейски ден за борба със затлъстяването" (European Obesity Day).

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания участва като партньор на международни и национални проекти, насочени към превенция на затлъстяването и информиране на обществеността за медицинските последствия от наднорменото тегло (DioGENES, PREVIEW, MOCA, EPHE).
През изминалите години сдружението е организирала 5 международни симпозиума по проблемите на затлъстявнето и съпътстващите го заболявания (ISORD), а през 2006 2-ри Балкански конгрес по затлъстяване. През 2011г. на конгреса в Истанбул Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания спечели домакинството на 21-вия Европейски конгрес по затлъстяване в конкуренция с асоциациите на Испания, Италия, Португалия и Израел, което е едно голямо признание за българската медицинска наука. Конгресът се проведе от 28 до 31 май 2014г. в София, в НДК с участието на около 1100 участници от Европа и останалите континенти.
През годините сдружението активно участва в активности, при които се осъществяваха безплатни антропометрични измервания, целящи определяне на ИТМ и сърдечно-съдовия риск. Проведени са 18 национални (с международно участие) симпозиума „Акад. Ташо Ташев", 8 симпозиума „Акад. Чудомир Начев" и 5 форума „Алея на здравето".

За осми път заедно с Министерството на здравеопазването и Министрството на образованието и науката СДРУЖЕНИЕТО организира „Училище за здраве"- за деца, родители и учители в Албена. Инициатива, която получава все по-благоприятни отзиви в чужбина и у нас.

На 6 и 7 март 2020 г. традиционно се проведе 18-ият национален (с международно участие) симпозиум „Акад. Ташо Ташев". Симпозиумът бе посветен на 25 години от основаването на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Събитието премина под патронажа на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев. По време на конференцията бе отбелязан Световния ден за борба със затлъстяването, който за първи път обединява двете съсловни организации Европейската асоциация за изследване на затлъстяването и Световната федерация по затлъстяване. Организатори на научното събитие бяха Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и Българската академия на науките и изкуствата. Съ-организатори бяха Медицинският колеж „Йорданка Филаретова" към Медицински Университет-София, Асоциацията на студентите по медицина в България и Центърът за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия към Александровска болница. Участваха над 100 лекари от различни специалности, докторанти, специализанти и студенти от София, Варна, Гърция, Франция и Великобритания.

Темата на конференцията бе „Съвременни подходи в превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания". Специални гости-лектори бяха проф. Мария Хасапиду от Солунския университет, която представи лекцията „Роля на нискокалорийните подсладители за здравето и за поддържането на нормалната телесна маса"; д-р Валентина Андреева от Университет в Париж с лекцията „Телесната маса и нарушенията в съня: данни от френската NutriSet-Santé популационна кохорта и перспективи в превенцията на затлъстяването"; проф. Джейсън Халфорд, президент-елект на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) с лекцията „Затлъстяването: поведенчески и психологически перспективи"; проф. Веселка Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи с лекцията „Хранителна политика на България за превенция на затлъстяването".

По традиция и тази година бяха наградени лауреатите на наградата за млад учен „Акад. Ташо Ташев". Това бяха д-р Румяна Димова от Катедра по Ендокринология, Медицински Университет София, която представи „Наличието на метаболитен синдром не повлиява сърдечната автономна функция при новооткрит захарен диабет тип 2"; д-р Явор Асъов, Клиника по Ендокринология - УМБАЛ „Александровска, на тема Саркопенично затлъстяване и миокини; доц. д-р Константин Гроздев, Клиника по хирургия, Медицински университет, УМБАЛ „Александровска" ЕАД с бариатрична операция на живо и Любомир Балабански, Катедра по Медицинска генетика, Медицински Университет, София, на тема Проект „Геномът на българския столетник".

И тази година бяха раздадени грамотите за Почетни членове на сдружението на проф. д-р Виолета Йотова, доц, д-р Даниела Попова, доц. д-р Павлина Андреева-Гатева, проф. Фани Рибарова и д-р Светла Илиева.