БАНИ - Лекция „Геопатогенни зони и влиянието им върху човешкото здраве”

Лекция „Геопатогенни зони и влиянието им върху човешкото здраве”

Лекция „Геопатогенни зони и влиянието им върху човешкото здраве”

На 25 май 2017 г. Научният институт „Науки за земята" на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) организира лекция на тема „Геопатогенни зони и влиянието им върху човешкото здраве". Лектор бе дописният член на БАНИ д-р Стоян Велкоски.
 
d-r.stoyanvel
 
Лекцията беше изнесена в рамките на лектория „Геофизика". По-долу поместваме предоставеното ни от дописен член Велкоски резюме по темата:

ГЕОПАТОЛОГИЯ
Геопатологията представлява един вид електромагнитно излъчване, което произхожда от аномалиите на Земята. Известно е, че някои от естествените източници на лъчения преди са били познати и в по-старите цивилизации.
Геопатологиᴙта представлява наука, която е част от геобиологиᴙта, и която изучава последствията от геоложките аномалии. Началото на по-сериозен научен интерес към геопатологията се поставя през 1989 г. в Изследователския център "Слънчев лъч" в Скопие, а по-късно през 2006 г. е създаден първият научен институт по Геобиология ГАПЕ в Скопие.
Самото име геопатология идва от думите: гео – земя и патология – болест. Какво означава болест, която идва от Земята?
Геопатологията, която идва от Земята и създава геопатогенни полета (ГПП) най-често е резултат от: подземни проточни води, геоложки пукнатини, разседи, концентрации на руди, минерали и др. (Фиг. 1-3).

geofizika 1

Всяка геоложка промяна води до нарушения на интензивността на константното геомагнитно поле, чиито осреднени параметри са е E = 130 V/m и H = 40A/m. Ако геопатоложките полета идват от дълбоки геоложки промени, то е възможно да транспортират и примеси на радон R, който над 100 Bq/m3 може да повлияе на здравето на облъчваните лица. Също така геопатологията със своето патологично влияние извършва и деполяризация на клетъчно ниво в почти всички сегменти на човешкото тяло. Резултатите от научните изследвания в Института ГАПЕ в Скопие, направени на 20 хил. души и на 8 хил. крави, телета и бикове, показват, че в над 90% от болните от рак, леглата или местата на които спят са били на гео- или космо-патологични полета.

ЗАЩИТА ОТ ГЕОПАТОЛОГИЧНИ ПОЛЕТА
За защита от геопатогенните полета се прилагат различни методи и технически иновации. Едно от най-важните и научно-технически доказано техническо защитно средства е изобретението Био-СПХ. Това устройство има възможност да превърне електрическата компонент на електромагнитното поле, от електрическа в магнитна до 400 kHz, като по този начин се образува защита на стаята от електромагнитните лъчения (Фиг. 4 и 5). Био-СПХ е произведен в "Слънчев Лъч" в Скопие и е признат за изобретение. www.soncevzrak.com.

geofizika 2

На лекцията присъстваха множество представители на БАНИ, университети, БАН, медици и специалисти.
Състоя се оживена дискусия с изнасяне от страна на участващите в нея на специфични и оригинални данни в разглежданата област.
Председателят на БАНИ академик проф. д-р Григор Велев отбеляза, че тези изследвания дават една нова възможност за съвременната медицина и отварят нова страница от нашето познание.