БАНИ - Шестнадесети национален симпозиум „акад. Ташо Ташев”

Шестнадесети национален симпозиум „акад. Ташо Ташев”

Шестнадесети национален симпозиум „акад. Ташо Ташев”

На 14 април 2018 година се проведе „Шестнадесетия национален симпозиум на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите заболявания (БСПЗСЗ) – акад. Т. Ташев" на тема „Хранене и здраве". Симпозиумът се състоя в Овалната зала на Българския червен кръст (БЧК) в София. Той беше организиран от БСПЗСЗ, Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и БЧК. Модератори на научния форум бяха доц. д-р Светослав Ханджиев, почетен председател на сдружението за проучване на затлъстяването,дописен член на БАНИ, и стажант-лекар Анелия Кузева.

БСПЗСЗ / БАСОРД според английското наименование/ е основана през 1995 година по инициатива на доц.Св.Ханджиев, който е пръв председател на сдружението. От следващата година е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването, а от 1998 г. член на Европейската асоциация за проучване на затлъствяването (EASO). БАСОРД е една от 23-те държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването. Организира регулярно национални и международни научни прояви. Участва като партньор в международни проекти за превенция на затлъстяването.
simpozium
Една от големите активности на БАСОРД е провеждането всяка година на „Училище за здраве за деца, родители и учители"в курорта „Албена" в рамките на европейски проект с председател дописен член доц.Св.Ханджиев.
Симпозиумът традиционно събира студенти, докторанти и лекари от различни медицински области. По време на симпозиума акад.проф.д-р Григор Велев и проф. Рахамин Шекерджийски бяха приветствани като почетни членове на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. Всяка година се почита паметта на колоса в българското хранене акад. Ташо Ташев. Тази година проф. Фани Рибарова. Представи интересни факти от неговия житейски и научен път. На симпозиума беше поканена и дъщерята на акад Ташо Ташев.

Хранителните традиции на Балканите бе тема на лекцията на доц. Теодора Ханджиева- Дърленска , дописен член на БАНИ, председател на БСПСЗС. Основни акценти в нейното изложение бяха отделните здравословни компоненти на Балканската диета като киселото мляко, плодовете и зеленчуците, зърнените храни, меда и други. Д-р Сесил Кедикова, млад акушер-гинеколог от Медицински Университет, София, представи данни относно влияние на наднорменото тегло върху гинекологичното здраве в пубертета. Интересна беше и лекцията на д-р Константин Гроздев, хирург в Александровска болница за мултидисциплинарния подход в бариатричната хирургия. Този вид хирургия е подходяща при болестно свръхтегло с придружаващи заболявания, при което редукцията на тегло чрез промяна в начина на живот (диета и физическа активност) и/ или медикаментозна терапия е неуспешна. Симпозиумът продължи с постерна сесия на студентите от Факултета по обществено здраве, които представиха изключително полезни научни данни за ролята на храненето и физическата активност в превенцията и лечението на затлъстяването като болест. Д-р Георги Богданов от Катедрата по фармакология и токсикология в МУ, София представи ервопейския проект PREVIEW за превенция на захарен диабет тип 2 при затлъстяване чрез диета и физическа активност, където МУ-София е един от осемте партнъори на диетологичното интервенционно проучване. Втората част на симпозиума беше посветена на храните и хранителните добавки в диетотерапията на метаболитните заболявания. Анелия Кузева представи хранителни добавки, изготвени на базата на хранителните ни традиции.