БАНИ - Списание "Българска медицина" Том VII бр.2/2017